fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU NERO TRADE a.s., Vodňanská 1419, 198 00 Praha 9 IČ: 65140711, DIČ: CZ65140711

Není-li uvedeno jinak, produkty jsou dle typu připraveny skladem u dodavatele (Dolní Bečva).

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, budou mu na ni doručeny informace o stavu objednávky, jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu jakmile se objednávky ujme některý z pracovníků obchodního oddělení. Pokud neodejdou informace o stavu objednávky na zadanou e-mailovou adresu v následujících dvou pracovních dnech, neprodleně nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo napsáním e-mailu na obchod@nerotrade.cz .

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží již nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či cena produktu byla chybně stanovena nebo bylo zboží vyprodáno. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží zákazník ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží je standardně expedováno do 2 – 7 pracovních dnů. Skladovost je provozovatelem e-shopu www.nerokids.cz aktualizována ručně v pravidelných intervalech. Pokud u zboží není uvedeno, že není skladem, ale skutečný stav tomu neodpovídá, oznámí toto provozovatel nerokids.cz neprodleně telefonicky či e-mailem spotřebiteli a navrhne jinou alternativu. Pokud je u zboží uvedeno vyprodáno (není skladem), nemůže být lhůta dodání zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoliv sankcí ze strany provozovatele www.nerokids.cz.

ZPŮSOBY PLATBY
Dobírka – při zaslání zboží
Cena závisí na váze zásilky a výběru dopravce, přesná částka poštovného bude kalkulována provozovatelem www.nerokids.cz a spotřebitel o ní bude včas informován tak, aby se mohl rozhodnout, zda výši poštovného akceptuje.
Hotovost / bankovní převod – při osobním odběru zboží bez dodatečných poplatků.
Na pobočce v Dolní Bečvě při osobním odběru akceptujeme i platební karty společností Maestro, MasterCard, EuroCard, JBC, Dinners a VISA.

ZÁRUKA A REKLAMACE
Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce, či dovozce. Záruka na všechno prodávané zboží je 24 měsíců pro fyzické osoby a 6 měsíců pro právnické osoby. Reklamaci je třeba oznámit buď telefonicky na tel.: 571 647 290 nebo e-mailem na obchod@nerotrade.cz. Na základě uvedení čísla objednávky nebo popisu zakoupeného výrobku bude poskytnuta adresa sloužící k zaslání reklamovaného výrobku.

Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

V rámci reklamace a jiných služeb kdy je využívána přeprava je vždy zákazníkovi účtována cena za přepravu dle aktuálního ceníku.

Místo vyřízení reklamací: NERO TRADE a.s., Dolní Bečva 604, Dolní Bečva 756 55

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

KONTROLA ZÁSILKY PŘI PŘEVZETÍ OD DOPRAVCE

Vážení zákazníci, žádáme Vás o pečlivé kontrolování zásilky a její převzetí pouze v případě, že není nijak poškozena.

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal a obsah zásilky – zjevnou vadu je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu dopravce. Zásilku je tak možné poté převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

Pokud dopravce odmítá čekat na kontrolu zásilky, je nutné trvat na převzetí s výhradou, která se rovněž zapíše do listu přepravce.

Poškozené zboží nahlaste nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky dodavateli s fotografiemi a popisem na email: obchod@nerotrade.cz. V případě reklamace doporučujeme NEVYHAZOVAT OBAL – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru bohužel nemůže být brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Podepsáním přepravního listu bez výhrad, zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené.  

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od obdržení zboží s fakturou. K tomuto odstoupení musí využít emailový formulář či email pro odstoupení od smlouvy na stránkách nerokids.cz.

Lhůta k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zachována, pokud je odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno před uplynutím této lhůty.

Náklady spojené s navrácením zboží na adresu určenou dodavatelem nese spotřebitel. Náklady se řídí platnými podmínkami dopravců.

Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, řádně zabaleno proti poškození, stejně jak bylo zasláno dodavatelem.

ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST ÚDAJŮ
Informace na webových stránkách nerokids.cz jsou z části přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

×

Cart